ترانه عليدوستى به مراسم تقدير از عوامل «فروشنده» دعوت نشد!

Taraneh-Alidosti-Foroshande-CT00a2.jpg

مراسم تقدير از اصغر فرهادى و عوامل «فروشنده» براى جايزه اسكار در حالى امشب برگزار شد كه در كمال تعجب، ترانه عليدوستى بازيگر نقش اصلى اين فيلم به مراسمى كه خانه سينما و كانون سينماگران برگزار كردند، به خاطر اختلاف فرهادى با عليدوستى دعوت نشد. در ادامه با سینتک همراه شوید.

داستان اختلاف فرهادى با عليدوستى از جايى شروع شد كه ترانه عليدوستى بعد از اعلام نامزدهاى اسكار بيان كرد به نشانه اعتراض نسبت به تصميم ترامپ، در مراسم شركت نخواهد كرد. سخنان عليدوستى واكنش جهانى در پى داشت و بسيارى از سينماگران دنيا را همراه خود كرد و احتمال اسكار «فروشنده» را بالا برد.
اصغر فرهادى كه تمام اين مدت سكوت اختيار كرده بود و واكنشى به اين موج ضد ترامپ كه توسط ترانه استارت زده شد، نشان نداده بود، بعد از چند روز با متنى از عدم حضورش در مراسم خبر داد و اعلام كرد فقط با فيلمبردار فيلم مى خواستم در مراسم اسكار شركت كنم و به طور غيرمستقيم صحبت هاى عليدوستى را نشنيده گرفت.
آن طور كه به نظر مى رسد با وجود برنده شدن اسكار و موثر بودن صحبت هاى عليدوستى در برنده شدن اسكار، همچنان فرهادى از عليدوستى ناراحت است و با دعوت نشدن عليدوستى به مراسم امشب، اين قضيه علنى تر شد.